Правила конкурса “Добро пожаловать 1 Сентября”

 

1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

 • Organizatorul promoției „Bun Venit 1 Septembrie” (numită în cele ce urmează “Promoție”) este O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), IDNO – cod fiscal 1017600033652, cu sediul în mun. Chișinău,str. Lev Tolstoi, nr. 27, Republica Moldova, tel.: +373 22 877 077.
 • Promoția se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.
 • Prezenta Procedură este disponibilă public pe credit7.md
 • Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției.

 

2. PERIOADA PROMOȚIEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

 • Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
 • Perioada de desfășurare a Promoției este: 13 august 2022 – 18 august 2022 inclusiv. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției.
 • Extragerea va avea loc online, prin intermediul platformei https://www.random.org/ la data de 19 august 2022, pe pagina de Facebook a Organizatorului.
 • Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului

 

3. PARTICIPANȚII PROMOȚIEI

 • Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada au expediat poze cu figurine (din plastilina/lut/aluat și etc.) copiilor pe adresă de e-mail [email protected].
 • Participanții la Tombolă trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.
 • Organizatorul va efectua extragerea după cum e prezentat în punctul 2.3.
 • La data de 19.08.2022, la extragerea premiului (83 certificate în valoare de 500 lei, valabile in magazinele Crafti, Jucărenia și Kidberry) vor fi incluși toți participanții care au expediat poze cu figurine (din plastilina/lut/aluat și etc.) copiilor în perioada 13 august 2022 – 18 august 2022. Fiecare participant va fi inclus în listă în dependență de ordinea primirei e-mailurilor).
 • O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.
 • Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.
 • Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.

 

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL PROMOȚIEI

 • Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

            –  83 certificate în valoare de 500 lei, valabile in magazinele Crafti, Jucărenia și Kidberry.

 • Premiul va fi înmânat câștigătorului, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.
 • Câștigătorul trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.
 • În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.
 • Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.
 • Premiile neacordate, inclusiv cele necâștigate în Promoție, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

 

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

 • Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
 • nu a fost constatată careva fraudă;
 • a respectat prevederile prezentei Proceduri;
 • la eliberarea premiului, prezintă act de identitate valabil și confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
 • semnează un act de primire a premiului.

 

6. DISPOZIȚII FINALE

 • Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md.
 • Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.
 • Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.