Regulamentul promoției “Concurs de Ziua Copiilor” 2023


 • ORGANIZATORUL PROMOȚIEI
 1. Organizatorul promoției „Concurs de Ziua Copiilor” (numită în cele ce urmează “Promoție”) este O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), IDNO – cod fiscal  1017600033652, cu sediul în mun. Chișinău, Republica Moldova, tel.: +373 22 877 077.
 2. Promoția se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură. 
 3. Prezenta Procedură este disponibilă public pe site-urile web: www.credit365.md www.credit7.md.
 4. Organizatorul nu își va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Proceduri și a modificărilor acesteia atât timp, cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției. 


 • PERIOADA PROMOȚIEI, ARIA DE DESFĂȘURARE 
 1. Promoția este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 2. Perioada de desfășurare a Promoției este: 22 mai 2023 – 28 mai 2023 inclusiv. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției. 
 3. Extragerea va avea loc online, la data de 29 mai 2023, prin intermediul platformei www.random.org, iar anunțarea câștigătorilor va avea loc la data de 31 mai 2023,  pe paginile de socializare de pe Facebook ale Organizatorului: md.credit365, Credit7.md.
 4. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, iar numele lor vor fi afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului.


 • PARTICIPANȚII PROMOȚIEI 
 1. Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada concursului au expediat un material video cu copii recitând poezii, folosind cuvintele reprezentative companiei – Barza, Credit7, Credit365, Aventus, cu o durată de până la 15 secunde, la adresele de e-mail: [email protected], [email protected]
 2. Participanții Concursului sunt copiii, cu vârsta de până la 14 ani inclusiv, asistați de părinții sau reprezentanții legali ai acestora în vederea exprimării acordului de a înregistra și expedia materialul video.
 3. Organizatorul va efectua extragerea după cum e prezentat în punctul 2.3.
 4. La data de 29 mai 2023, la extragerea premiilor (129 certificate în valoare de 500 lei, valabile în librăriile Librarius, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova) vor fi incluși toți participanții care au expediat un material video cu copii recitând poezii, folosind cuvintele reprezentative companiei – Barza, Credit7, Credit365, Aventus, cu o durată de până la 15 secunde,  în perioada 22 mai 2023 – 28 mai 2023. Fiecare participant va fi inclus în listă în dependență de ordinea primirii e-mailurilor.
 5. O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.  
 6. Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei. 
 7. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.
 8. Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afini ai acestora. 

 

 

 • PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL PROMOȚIEI 
 1. Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt: 

     –  129 certificate în valoare de 500 lei, valabile în librăriile Librarius, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 1. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului. 
 2. Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării. 
 3. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă. 
 4. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, aceștia vor pierde dreptul de atribuire a câștigurilor. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă. 
 5. Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 


 • CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR 
 • Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 
 1. nu a fost constatată careva fraudă; a respectat prevederile prezentei Proceduri; 
 2. la eliberarea premiului, prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului; 
 3. nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului; 
 4. semnează un act de primire a premiului. 


 • DISPOZIȚII FINALE 
 1. Prezenta Procedură este disponibilă public pe site-urile web: www.credit365.md, www.credit7.md.
 2. Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.
 3. Automat la participare, participanții își dau acordul pentru publicarea pe paginile de socializare Facebook: md.credit365, Credit7.md, a materialelor video primite în timpul desfășurării concursului.
 4. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului. 
 5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.