Procedura promoției de vară 2021

 

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul promoției „Promoția de vară 2021” (numită în cele ce urmează “Promoție”) este O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), IDNO – cod fiscal 1017600033652, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova, tel.: +373 22 877 077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.

1.3 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md / www.credit365.md .

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Promoției este: 01 iulie 2021 – 31 august 2021 inclusiv. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției.

2.3 Vor fi 5 extrageri (începând cu data de 19 iulie 2021), online, prin intermediul platformei https://www.random.org/, după cum urmează:

 • Prima extragere pentru creditele contractate în perioada 01 iulie – 15 iulie 2021;
 • A doua extragere pentru creditele contractate în perioada 16 iulie – 31 iulie 2021;
 • A treia extragere pentru creditele contractate în perioada 01 august – 15 august 2021;
 • A patra extragere pentru creditele contractate în perioada 16 august – 31 august 2021;
 • A cincea extragere (pentru set-ul Apple: Iphone 12, Apple Watch, AirPods 2) pentru creditele contractate în perioada 01 iulie – 31 august 2021.

2.4 Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei au contractat cel puțin un credit nebancar pe termen scurt (Credit7) sau mediu (Credit365).

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 Organizatorul va efectua extragerea a 3 câștigători la fiecare extragere, după cum e prezentat în punctul 2.3.

3.4 La data de 03.09.2021, la extragerea premiului mare (set Apple) vor fi incluși toți clienții care au contractat un credit nebancar în perioada 01 iulie 2021 – 31 august 2021. Fiecare client va fi inclus în listă în dependență de numărul creditelor contractate (exemplu: clientul a contractat 7 credite în perioada 01 iulie 2021 – 31 august 2021, va fi inclus în listă pentru extragerea premiului mare de 7 ori).

3.5 O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.

3.6 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.

3.8 Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

 • 4 ceasuri smart Apple Watch SE, 44mm (pentru extrageri lunare);
 • 4 smartphone-uri Iphone 12, 64 GB (pentru extrageri lunare);
 • 4 căști fără fir AirPods 2 (pentru extrageri lunare);
 • setul Apple: Apple Watch, Iphone 12, AirPods 2 (pentru extragerea premiului mare din data de 03.09.2021).

4.2 Persoanele desemnate cîștigători în cadrul extragerilor săptămânale, la sediul Organizatorului vor selecta desinestătător cartonașul pentru a putea vedea premiul cîștigat.

4.3 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.4 Câștigătorii trebuie să confirme faptul că au primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.5 În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.6 Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentei Proceduri, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor 3 de rezervă.

4.7 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • nu a fost constatată careva fraudă;
 • a respectat prevederile prezentei Proceduri;
 • la eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
 • semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezenta Procedură este disponibilă public pe https://credit7.md și https://credit365.md

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.

6.3 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.