Termeni și condiții

Termeni și condiții generale de utilizare a Portalului www.credit7.md

Prin utilizarea Portalului și a serviciilor ești de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a Portalului, inclusiv accepți recepționarea informațiilor prin intermediul mesajelor SMS și a poștei electronice. De asemenea îți exprimi consimțămîntul în vederea colectării și utilizării anumitor informații  cu caracter personal, în scopurile specificate în prezentul Regulament.  

Termenii următori vor avea semnificațiile atribuite acestora mai jos, atunci când sunt utilizați în cuprinsul acestor ”Termeni și condiții generale de utilizare a Portalului www.credit7.md”:

Biroul de Credit – persoană juridică de drept privat constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni, înregistrată conform legislaţiei, care prestează servicii de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit, şi servicii aferente (conform Legii nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit);

Contract de împrumut – contract care reglementează informații privind părțile și condițiile de acordare a împrumutului de către Împrumutător. Prezenții Termeni și Condiții generale sunt parte integrantă din Contractul de împrumut;

Împrumutător – Organizația de Creditare Nebancară “AVENTUS FINANCE” SRL;

Împrumutat – orice persoană fizică, rezident al Republicii Moldova, are capacitate de exercițiu deplină și nu se află sub influența substanțelor intoxicante, care solicită un împrumut și este interesată să încheie contractul de împrumut cu Împrumutătorul;

Legislația aplicabilă – legile și reglementările aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cele care reglementează contractele de credit pentru consumatori;

Părți – Împrumutatul și Împrumutătorul respectiv, iar ”Parte” va însemna oricare dintre aceștia.

Portal – website-ul Împrumutătorului, adresa www.credit7.md, unde Împrumutatul se înregistrează, își crează Profilul, aplică pentru obținerea Împrumutului și interacționează cu Împrumutătorul prin schimb de informații;

Profilul Împrumutatului – Cabinetul personal al Împrumutatului pe Portal, mereu accesibil acestuia, prin introducerea email-ului și a parolei unice pe Portal.

I. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Activitatea Organizației de Creditare Nebancară ”Aventus Finance” S.R.L., IDNO 1017600033652 este reglementată de Legislația Republicii Moldova, inclusiv de Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr. 1 din 16.03.2018 și Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

1.2 Organizația de Creditare Nebancară ”Aventus Finance” S.R.L. în calitate de operator de date personale, înregistrat cu nr. 0001391, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute în Legea nr. 133 din 08.07.2011 datele cu caracter personal ale Împrumutătorului;

1.3 Datele cu caracter personal ale Împrumutatului includ toate sau una din categoriile:numele și prenumele, patronimicul, număr de identificare, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografia), înregistrările de voce, rechizitele bancare, număr de telefon, parola Profilului împrumutatului oferită de pe Portal, date financiare cu privire la conturile de împrumut ținute la Companie, informație cu privire la solvabilitatea împrumutatului în scopul evaluării credibilității și veridicității informațiilor prezentate, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 07.08.2011;

1.4 Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal de către O.C.N. ”Aventus Finance” S.R.L. în vederea desfășurării activității de acordare și evidență a împrumuturilor:

 • perfectarea rapoartelor de credit;
 • evaluarea credibilității potențialului client sau debitor
 • analiza solvabilității și a situației economico-financiare;
 • colectarea debitelor;
 • cesionarea drepturilor ce rezumă din contractele de împrumut către terți în vederea recuperării creanțelor;
 • efectuării studiilor de marketing, publicitate sau prospectare comercială.

1.5 Pentru realizarea acestor scopuri, Împrumutatul este obligat să furnizeze date actuale, complete și corecte, acestea fiind indispensabile încheierii contractelor. În caz contrar nu va fi posibil de a încheia contractul de împrumut.

1.6 Prin completarea anchetei, împrumutatul își dă acordul în mod expres și neechivoc ca datele cu caracter personal să-i fie stocate și prelucrate de O.C.N.”Aventus Finance” S.R.L.

1.7 O.C.N.”Aventus Finance” S.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

1.8 În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011, împrumutatul dispune de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal,  dreptul de opoziție al subiectelor datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și accesul la justiție.

II. ÎNREGISTRAREA PE PORTAL

2.1 Împrumutatul își crează propriul Profil prin accesarea Portalului, introducînd date personale. Acesta din urmă va condiționa înregistrarea și crearea Profilului prin bifarea rubricilor de către Împrumtutat care explică că acesta:

 • își dă consimțămîntul său la prelucrarea de către Împrumutător a datelor cu caracter personal ale Împrumutatului;
 • a luat cunoștință cu ”Termenii și condițiile de utilizare a Portalului credit7.md”;
 • își dă acordul cu privire la furnizarea informației către Birourile de Credit.

2.2 Pentru identificarea Împrumutatului și confirmarea datelor cu caracter personal introduse sau a modificărilor operate la adresa de E-mail și parolă, Împrumutătorul va transmite la numărul de mobil al Împrumutatului prin SMS un cod ce va servi în calitate de semnătură electronică a Împrumutatului la introducerea acestuia pe Portal.

2.3 Activitățile Împrumutatului care sunt realizate prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea adresei de e-mail și parolei de Profil a Împrumutatului, sunt confirmate prin introducerea de către Împrumutat a codului transmis prin SMS în calitate de semnătură electronică. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Împrumutat prin intermediul Profilului de pe Portal după introducerea codului transmis prin SMS, se consideră obligatorii pentru Părți și echivalente cu documentele încheiate în scris. Mijloacele de program necesare a fi utilizate de către Împrumutător la prestarea serviciilor de împrumut destinate a fi utilizate pentru obţinerea din partea Împrumutatului a împrumutului reprezintă un produs asociat semnăturilor electronice. Semnătura electronică a Împrumutatului reprezintă datele în formă electronică necesare a fi completate sau anexate, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare. Împrumutătorul dispune de arhiva electronică securizată constituită dintr-un depozit structurat de documente electronice, care asigură confidenţialitatea, nonrepudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice.

2.4 În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de împrumutat sunt inexacte sau neconforme cu cele furnizate de autoritațile în drept, administratorii Portalului își rezervă dreptul de a suspenda sau a șterge Profilul Împrumutatului în cauză și de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe Portal.

2.5 Împrumutatul  este singur responsabil pentru informațiile furnizate prin contul de acces creat și totodata este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut așa cum este definit și protejat prin lege. Astfel accesul de a folosi portalul www.credit7.md poate înceta fără o notificare prealabilă dacă împrumutatul încalcă termenii de utilizare enumerați mai sus.

2.6 Înregistrarea de către Împrumutat pe Portalul Împrumutătorului nu presupune în mod obligatoriu recepționarea sumei împrumutului în conformitate cu Contractul și Termenii și condițiile generale de utilizare a Portalului.

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

3.1 Prin intermediul Portalului pot fi încheiate contracte de împrumut semnate cu semnătură electronică în modul descris în Clauza 2.2, iar Părțile își exprimă acordul privind recunoașterea documentelor electronice semnate prin mijloace de comunicare la distanță ca fiind echivalente documentelor pe suport de hîrtie semnate cu semnătura olografă în relaţiile contractuale dintre Părţi fiind opozabile terţilor.

3.2 Informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice se consideră semnată electronic după introducerea codului numeric unic transmis de către Împrumutător prin SMS la numărul Împrumutatului.

3.3 Codul numeric unic este introdus de către Împrumutat în Profilul personal pe Portalul Împrumutătorului.

3.4 Părțile își exprimă acordul privind recunoașterea documentelor electronice semnate prin mijloace de comunicare la distanță ca fiind echivalente documentelor pe suport de hîrtie semnate cu semnătura olografă în relaţiile contractuale dintre Părţi fiind opozabile terţilor.

3.5 Împrumutatul poate actualiza informația referitoare la Împrumutat prin intermediul Cabinetului Personal, avînd posibilitate să încarce documente identificate de către Împrumutător cu privire la Împrumutat.

3.6 Împrumutatul are dreptul de a efectua și alte acțiuni specificate pe Portal prin intermediul Cabinetului Personal, inclusiv, dar fără a se limita la recepționarea informației referitoare la Contractul de împrumut, plățile efectuate, istoria creditară și luarea la cunoștință a informației referitoare la schimbul de informații între Părți în scopul contractării.

3.7 Părțile se obligă să nu dezvăluie persoanelor terțe nici o informație apărută în legătură cu Contractul de împrumut, cu excepția cazurilor specificate de legislația Republicii Moldova.

IV. COPYWRITE

”Credit7” deține drepturile legale în ceea ce privește grafica, modul de prezentare dar și conținutul Portalului. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Nu se acceptă copierea, modificarea, transmiterea, publicarea, sub orice formă a conținutului și a graficii Portalului www.credit7.md.

V. CLAUZE FINALE

5.1 Utilizarea și accesul acestui Portal și a informațiilor conținute reprezintă automat acceptul tuturor termenilor și condițiilor prezentate mai sus.

5.2 În condițiile nerespectării termenilor și condițiilor menționate precum și în caz de frauda sau alte acțiuni care pot aduce prejudicii Credit7, accesul Împrumutatului la serviciile oferite de Portalul www.credit7.md poate fi întrerupt sau limitat.

Încărcarea datelor
Alege suma
MDL
-
+
mai puțin MDL mai mare MDL
Alege perioada
zile
-
+
mai puțin zile mai mare zile
Suma solicitată
MDL
Costul total
0 MDL
MDL
Spre rambursare
MDL

până pe

Solicită credit
Promitem că îți transferăm banii rapid

Așa că aplică online și primești banii rapid pe card sau în numerar

Depune cererea online
Informația precontractuală
08-04-2020

Informaţii standard privind creditul pentru consumatori (Informație precontractuală)

 

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului
Creditor

Adresă

Nr. telefon

Adresa de e-mail

Adresa web

O.C.N „Aventus Finance” S.R.L.

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.64

(+373 22) 877 077

info@credit7.md

www.credit7.md

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit Credit nebancar pe termen scurt
Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit

X XXX-XX MDL
Condiţiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor

Tragerea creditului nebancar are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:

 1. Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizarea a Portalului.
 2. Selectarea sumei și perioadei creditului nebancar, utilizând calculatorul financiar de pe Portal;
 3. Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.
 4. Creeare unui cont de utilizator și completarea anchetei;
 5. După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului prin intermediul codului unic expediat prin SMS sau prin semnătura la unul din oficiile organizației.
 6.  În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar la sucursalele Victoriabank sau oficiile Poșta Moldovei cu buletinul de identitate valabil.
Durata contractului de credit XX zile
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Rambursarea creditului nebancar, achitarea dobînzii calculate și comisionului de acordare se efectuează pînă la scadență.

Ordinea de încasare a plăților efectuate:

 1. Penalitățile calculate;
 2. Comisionul de acordare a creditului;
 3. Dobînda calculată;
 4. Corpul creditului.
Suma totală pe care va trebui să o achitaţi

Înseamnă suma capitalului împrumutat plus dobînda şi posibilele costuri aferente creditului

În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:

X XXX-00 MDL

În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale acordate în cadrul promoției).

Suma totală pe care va trebui să o achitați în acest caz va constitui:

XXX,XX MDL

3. Costurile creditului
Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:

0.30% zilnic

Rata dobânzii este fixă.

În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale)

În acest caz, rata dobânzii va constitui:

0,3% zilnic

DAE (Dobînda anuală efectivă)

Costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte

În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:

XXX,XX%

În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale).

În acest caz DAE va constitui:

XXX,XX%

APR  (Rata exprimată în procent anual) În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:

XX,XX%

În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale)

În acest caz, APR (Rata exprimată în procent anual) va constitui:

XX,XX%

Exemplu reprezentativ Exemplu:

Valoarea creditului nebancar – 3000 MDL;
Durata creditului nebancar – 30 zile;
Costul Total  – 570 MDL, inclusiv:
Comision de acordare: 300 MDL.
Dobânda calculată: 270 MDL.
DAE – 730,15 %
APR – 231,17%

Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:

– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau

– un contract privind un alt serviciu accesoriu?

 

 

 

NU

NU

Costuri aferente
Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit) Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:

 • Prin terminale de plată QIWI, RunPay, Paynet sau BPay: 0 MDL;
 • Prin utilizarea cardului bancar în cabinetul personal: 0 MDL;
 • Prin utilizarea platformei de plăți online oplata.md sau paynet.md: 1% din suma achitată
 • La orice sucursală BC ”Victoriabank” SA: 10 MDL pentru fiecare plată
 • La oficiile Poșta Moldovei: 6 MDL pentru fiecare plată

Comision perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:

 • Eliberarea mijloacelor bănești în sucursalele BC ”Victoriabank” SA: 1% din suma eliberată, minimum 10 MDL.
 • Eliberarea mijloacelor bănești în oficiile Poșta Moldovei: 1,5% din suma eliberată
Orice alte costuri rezultate din contractul de credit Comision pentru acordarea și administrarea creditului nebancar:

10% din suma creditului acordat, minimum 300 MDL.

La opțiunea Dvs. puteti utiliza serviciul de activare a unei vacanțe la plățile conform contractului de credit (înghețarea calculării dobînzii și penalităților) pe termen de 15 sau 30 zile.

Activarea serviciului, are loc prin achitarea unui comision, suma căruia se stabilește în dependență de perioada solicitată și suma creditului.

Costuri în caz de întîrziere la plată

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite

Vi se va percepe o penalitate în mărime de 2% minim 30 MDL pentru fiecare zi de întîrziere a plății, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de revocare

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice

Da
Rambursare anticipată

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment

Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. Nu se aplică costuri suplimentare în cazul rambursării anticipate a creditului nebancar.
Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin  lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică

Da
Dreptul la un proiect de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră

Da
Dacă este cazul:

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale

Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.
5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare
referitoare la Creditor
Înregistrare O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L.

IDNO 1017600033652

Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.11/10 din 18.03.2019.

Autoritatea de supraveghere Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău,

str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102

Linia directă: (+373 22) 74-14-64

Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)

b) referitoare la contractul de credit
Exercitarea dreptului de revocare Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare  conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.
Dacă este cazul:

Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.
Dacă este cazul:

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.
c) referitoare la căi de atac
Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.

Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendarisitice, pentru a analiza infomația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de împrumut.

Exemplu reprezentativ

Pentru un credit în sumă de 3 000 MDL , pe un termen de 30 zile, valoarea totală plătibilă de către consumator constituie 3570 MDL.
Costul total al creditului pentru o perioadă de 30 zile constituie: 570 MDL, inclusiv comision pentru acordare: 300 MDL, dobânda calculată pentru perioada de 30 zile: 270 MDL.
Dobânda anuală efectivă (DAE) constituie 730,15%. Rata exprimată în procent anual constituie 231,17%.