Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul tombolei „Tombola de Iarnă!” (numită în cele ce urmează “Tombola”) este O.C.N. Aventus Finance S.R.L. (denumită în continuare „Organizator”), cod fiscal: 1017600033652, cu sediul în Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64, Republica Moldova, www.credit7.md , tel.: +373 22 877 077.

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament.

1.3 Regulamentul Tombolei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, în oficiile Organizatorului (adresele oficiilor https://credit7.md/contacte).

1.4 Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei.

2. PERIOADA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

2.2 Perioada de desfășurare a Tombolei este: 18 noiembrie 2019 – 07 ianuarie 2020 inclusiv. După încheierea tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării tombolei.

2.3 Extragerea câștigătorilor Tombolei va avea loc pe data de 10 ianuarie 2020, online, prin intermediul platformei https://www.random.org/. Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a organizatorului.

3. PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ

3.1 Tombola este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de desfășurare a tombolei cu contractat cel puțin un credit nebancar pe termen scurt (pînă la 30 zile) în sumă de până la 7000-00 (șapte mii) MDL. Fiecare persoană este inclusă în lista de potențiali câștigători în dependență de numărul de credite contractate în perioada tombolei. De exemplu: dacă persoana a contractat 3 credite, atunci ia este inclusă în tombolă de 3 ori utilizând numarul de contract al persoanei. 

3.2 Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.

3.3 O persoană va putea fi înscrisă la tombolă doar o singură dată.

3.4 O persoană nu poate participa în numele altei persoane.

3.5 Sunt descalificate automat persoanele care și-au asumat o identitate falsă pentru participarea în cadrul Tombolei.

3.6 Organizatorul își rezerva dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat caștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL TOMBOLEI

4.1 Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

 • Un voucher în valoare echivalentă de 1000 euro (una mie euro) pentru o vacanță de 2 persoane, All Inclusiv în Egypt de la compania “Voiaj International” S.R.L.;
 • 3 telefoane de model Xiaomi;
 • 5 smart watch de model Xiaomi;
 • 10 power bank-uri, modelul Xiaomi;
 • 10 vouchere în sumă de 1000 lei (una mie lei) fiecare de la Bomba;

4.2 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de la validare, la sediul Organizatorului.

4.3 Caștigătorii trebuie să confirme faptul ca au primit notificarea de câstig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

4.4 În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă.

4.5 Premiile câstigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câstigătorilor de a beneficia de câstig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu exceptia celor 3 de rezervă.

4.6 Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

5. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele condiții:

 • Nu a fost constatată careva fraudă;
 • A respectat prevederile regulamentului
 • La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă act de identitate valabil şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;
 • Nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
 • Semnează un act de primire a premiului.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Regulamentul este disponibil gratuit pentru toți participanții la oficiile Organizatorului

6.2 Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament.

6.3 Organizatorul nu iși asumă nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.

6.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra in vigoare.

Идет загрузка
Выберите сумму
MDL
-
+
меньше MDL больше MDL
Выберите срок
дней
-
+
меньше дней больше дней
Вы занимаете
MDL
Общая стоимость
0 MDL
MDL
К погашению
MDL

До

Получить деньги
Получите первый кредит под 0%

Credit7 - Лучший способ получить деньги быстро. Сразу перечислим деньги на карту!

Получить деньги
Услуги кредитования
Преддоговорная информация
09-12-2019

Стандартная информация для потребительского кредита (Преддоговорная информация)

1. Наименование и контактные данные кредитора/кредитного посредника
Кредитор

Адресă

Номер телефона

Адрес электронной почты

Веб-адрес

НКО „Aventus Finance” ООО.

мун. Кишинев, ул. 31 августа 1989, №64

(+373 22) 877 077

info@credit7.md

www.credit7.md

2. Описание основных характеристик кредитного продукта
Тип кредита Краткосрочный небанковский кредит
Общая сумма кредита

Имеются в виду потолок или общие суммы, предоставленные на основании кредитного договора

X XXX-XX MDL
Условия, регламентирующие получение кредита

Имеются в виду способ и время получения денег

Получение небанковского кредита происходит в онлайн или офлайн-среде, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

 1. Принять условия использования Портала;
 2. Выбрать сумму и срок небанковского кредита, используя финансовый калькулятор на сайте;
 3. Прочитать и принять предложение небанковской кредитной организации, представленное в преддоговорной информации;
 4. Создать учетную запись пользователя и заполнить анкету;
 5. После утверждения небанковского кредита, подписать документы посредством уникального кода, отправленного через SMS или в одном из наших офисах;
 6. В зависимости от указанного способа получения кредита (на счет/наличные), денежные средства переводятся на счет или выдаются наличными в отделениях Victoriabank и в отделениях Posta Moldovei, с действительным удостоверением личности.
Срок действия кредитного договора  XX дней
Взносы и, если это применимо, порядок, в соответствии с которым они будут осуществляться Погашение небанковского кредита, выплата начисленных процентов и соответствующих комиссий производится до срока погашения кредита.

Порядок сбора платежей:

 1. Пени;
 2. Комиссия за выдачу кредита;
 3. Начисленные проценты;
 4. Тело кредита.
Общая сумма, которую Вы должны уплатить

Имеется в виду сумма заемного капитала плюс проценты и возможные платежи, связанные с кредитом

В рамках акции путем активации промо-кода, при условии соблюдения договорных условий:

X XXX-00 MDL

Если небанковский краткосрочный кредит не будет погашен до окончательного срока погашения согласно договору, организация пересчитает проценты и комиссии по стандартным условиям (клиент теряет льготные условия).

Общая сумма, которую Вы должны уплатить составит

XXX,XX МДЛ

3. Платежи по кредиту
Процентная ставка по кредиту или, если это применимо, разные процентные ставки по кредиту, установленные кредитным договором В рамках акции путем активации промо-кода, при условии соблюдения договорных условий

0.00% в день

Процентная ставка фиксированная.

Если небанковский краткосрочный кредит не будет погашен до окончательного срока погашения согласно договору, организация пересчитает проценты и комиссии по стандартным условиям (клиент теряет льготные условия)

Процентная ставка по кредиту составит:

0,3% в день

Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС)

Общая стоимость кредита, выраженная как годовой процент от общей суммы кредита.

ФГПС поможет Вам сравнить различные предложения

В рамках акции путем активации промо-кода, при условии соблюдения договорных условий

0.00%

Если небанковский краткосрочный кредит не будет погашен до окончательного срока погашения согласно договору, организация пересчитает проценты и комиссии по стандартным условиям (клиент теряет льготные условия).

Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) cocтавит:

XXX,XX %

ГПС (Ставка в виде процентов, годовых) В рамках акции путем активации промо-кода, при условии соблюдения договорных условий

0.00%

Если небанковский краткосрочный кредит не будет погашен до окончательного срока погашения согласно договору, организация пересчитает проценты и комиссии по стандартным условиям (клиент теряет льготные условия)

ГПС (Ставка в виде процентов, годовых) составит:

XX,XX%

Репрезентативный пример Пример:

Сумма небанковского кредита – 3000 MDL;
Срок небанковского кредита – 30 дней;
Общая стоимость: 570 МДЛ, включая
Комиссия за выдачу: 300 МДЛ
Начисленные проценты: 270 МДЛ
Общая сумма подлежащая уплате – 3570 MDL;
ФГПС – 730,15 %
ГПС – 231,17 %

Является обязательным для получения кредита или для получения кредита в соответствии с условиями договора и согласованными условиями кредитования заключение:

страхового договора в целях гарантирования кредита; или

договора на оказание другой дополнительной услуги?

 

 

 

 

НЕТ

НЕТ

Сопутствующие платежи
Сумма платежей, связанных с использованием особого средства оплаты (например, кредитной карты) Комиссия, взимаемая третьими лицами за оплату кредита и связанных с этим платежей:

 • Через платежные терминалы QIWI, RunPay, Paynet или BPay: 0 MDL;
 • При использовании банковской карты в личном кабинете: 0 MDL;
 • Используя платформу онлайн-платежей oplata.md или paynet.md: 1% от оплаченной суммы;
 • В любом отделении BC “Victoriabank” SA: 10 леев за каждый платеж;
 • В почтовых отделениях Молдовы: 6 леев за каждый платеж;

Комиссия, взимаемая третьими лицами за выдачу денег:

 • В любом отделении BC “Victoriabank” SA: 1% от суммы кредита, минимум 10 MDL.
 • В почтовых отделениях Молдовы: 1,5% от суммы кредита.
Любые другие платежи, проистекающие из кредитного договора Комиссия за выдачу кредита:
10% от суммы кредита, минимум 300 МДЛ.
По вашему выбору вы можете воспользоваться услугой активации отпуска для платежей (заморозка всех начислений в том числе процентов и пеней) в соответствии с кредитным соглашением на 15 или 30 дней.

Активация услуги происходит путем оплаты комиссии, размер которой определяется в зависимости от запрашиваемого периода и суммы кредита.

Платежи в случае просрочки платежа

Неосуществление платежей может иметь серьезные последствия для Вас (например, принудительная продажа) и затруднять получение кредитов

С Вас будут взиматься пени в размере 2%, минимум 30 МDL, от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, применяемая к сумме задолженности за весь период просрочки. Пеня начисляется до даты полной уплаты суммы задолженности.
4. Другие важные правовые аспекты
Право отзыва

Вы имеете право отказаться от кредитного договора в течение 14 календарных дней

ДА
Досрочное погашение

Вы имеете право в любое время досрочно погасить кредит полностью или частично

Вы имеете право на полный или частичный досрочный возврат небанковского кредита в любой момент. Дополнительные расходы не применяются в случае досрочного погашения небанковского кредита.
Получение информации из базы данных

Кредитор должен сообщить Вам незамедлительно и на бесплатной основе о результатах получения информации из базы данных, если заявление о предоставлении кредита отклонено на основании сведений из базы данных. Это условие не применяется в случае, если предоставление такой информации запрещено законом либо противоречит целям общественного порядка или общественной безопасности

ДА
Право на получение проекта кредитного договора

Вы имеете право получить на бесплатной основе, по заявлению, один экземпляр проекта кредитного договора. Это положение не применяется в случае, если кредитор на момент Вашего заявления не желает заключать с Вами кредитный договор

ДА
Если это применимо:

Период времени, в течение которого преддоговорные обязательства имеют обязательную силу для кредитора

Эта информация действительна в течение 15 дней с момента отправки Заемщику.
5. Дополнительная информация, которую необходимо предоставить в случае продажи на расстоянии финансовых услуг
о кредиторе
Регистрация НКО „Aventus Finance” ООО.

IDNO 1017600033652

Зарегистрировано в реестре небанковских кредитных организаций в соответствии с Решением CNPF № 11/10 от 18.03.2019.

Орган надзора Агентство по защите прав потребителей Адрес: MD-2012, мун. Кишинев,

ул. Василе Александри, № 78, 1 этаж, каб.101,102

Прямая линия: (+373 22) 74-14-64

Зеленая линия 080028028 (бесплатный звонок из районов Республики Молдова)

b) о кредитном договоре
Осуществление права отзыва Заемщик располагает сроком в 14 календарных дней после заключения договора, в течение которого он может отозвать договор, в соответствии с законом, без объяснения причин. В этом случае заемщик должен вернуть Кредитору выданную сумму кредита и выплатить проценты по нему со дня выдачи суммы до дня ее возврата. Для осуществления своего указанного права, заемщик направляет одностороннее уведомление об отзыве договора, с указанием фамилии, имени и номера договора. Неосуществление права на отзыв согласно вышеуказанным требованиям и условиям приводит к невозможности прекратить действие договора через право на отзыв.
Закон, взятый кредитором за основу для установления отношений с Вами до заключения кредитного договора Деятельность небанковских кредитных организации при установлении отношений с потенциальными клиентами подчиняется Законодательству Республики Молдова.
Если это применимо:

Языковой режим

Информация и договорные сроки будут предоставляться на государственном языке. С Вашего согласия мы намерены общаться на государственном языке в течение срока действия кредитного договора.
c) о средствах правовой защиты
Существование и возможность использования внесудебной процедуры обжалования и средств правовой защиты Любое разногласие может быть разрешено путем переговоров, посредством уведомления Стороны. При невозможности нахождения решения, приемлемого для обеих сторон, дело может быть решено судебной инстанцией.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился/ась с преддоговорной информацией и не нуждаюсь в использовании срока как минимум в 15 календарных дней для изучения предоставленной информации. Таким образом, прошу незамедлительно подписать кредитный договор.

Репрезент. пример


В рамках кампании ПЕРВЫЙ ЗАЙМ БЕСПЛАТНО, для займа в сумме 3 000 лей, сроком на 30 дней, общая сумма к возврату для потребителя составляет 3 000 лей. Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) составляет 0%. Ставка в виде процентов годовых составляет 0%. Скидка применяется только в случае погашения займа в срок.

 

Для повторного займа (на стандартных условиях)  в сумме 3000 лей, сроком на 30 дней, общая сумма к возврату для потребителя составляет 3570 лей. Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) составляет 730,15%. Ставка в виде процентов годовых составляет 231,17%.